PolitikaPreporučeno

34 konkretne preporuke za fiskalnu decentralizaciju i regionalni razvoj Hrvatske: radna skupina PRH

Foto: Ured Predsjednice

U Uredu predsjednice Republike Hrvatske održan je drugi okrugli stol na temu fiskalne decentralizacije i regionalnog razvoja Republike Hrvatske na kojem je predsjednica Republike Kolinda Grabar-Kitarović predstavila prijedlog mjera za daljnju fiskalnu decentralizaciju i područni (regionalni) razvoj države.

Predložene mjere, odnosno 34 konkretne preporuke, rezultat su rada Radne skupine za izradu smjernica za daljnju fiskalnu decentralizaciju i regionalni razvoj Republike Hrvatske, koju je Predsjednica Republike osnovala u ožujku ove godine. Članovi Radne skupine su predstavnici udruga županija, gradova i općina; predstavnici nadležnih ministarstava (Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Ministarstvo uprave, Ministarstvo financija) te predstavnici akademske zajednice i stručnjaci za fiskalnu decentralizaciju i regionalni razvoj iz Osijeka, Zagreba, Rijeke, Pule, Splita i Dubrovnika.

>>>Izdavanje obveznica jedinca lokalne samouprave jedna od tema Radne skupine za decentralizaciju

Predsjednica je istaknula kako joj cilj nije bio ponuditi općenite (načelne) mjere već ponuditi skup konkretnih preporuka koje na operativnoj razini predlažu precizne korake za unapređenje sustava. Predložene mjere moguće je, praktički, odmah usvojiti i implementirati, a njihov bi učinak bio osjetan već u kratkom roku.

Predložene su sljedeće mjere:

 • Preporuka 1. Ojačati i potencirati samoupravni kapacitet županija.
 • Preporuka 2. Poboljšati koordinativnu ulogu županija u obavljanju javnih službi i promovirati sve oblike međugradske odnosno međuopćinske suradnje.
 • Preporuka 3. Snažnije poticati suradnju i povezivanje lokalnih jedinica – ponajprije općina.
 • Preporuka 4. Potaknuti županije, gradove i općine na preuzimanje novih poslova i propisati jednostavniji način preuzimanja ovlasti sa županijske na lokalnu razinu.
 • Preporuka 5. Povećati fiskalnu autonomiju JLP(R)S.
 • Preporuka 6. Prihod od paušalnog oporezivanja djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu pripisati lokalnoj jedinici koja odlučuje o visini poreza.
 • Preporuka 7. Fleksibilizirati komunalnu naknadu.
 • Preporuka 8. Ukinuti spomeničku rentu.
 • Preporuka 9. Ukinuti porez na kuće za odmor.
 • Preporuka 10.  Povećati učinkovitost naplate prihoda županija, gradova i općina.
 • Preporuka 11. Urediti sustav utvrđivanja plaća i nagrađivanja radnika obzirom na učinkovitost.
 • Preporuka 12. Uvesti sustav izravnanja fiskalnih potreba.
 • Preporuka 13. Poboljšati kvalitetu javnih usluga korištenjem IT tehnologije.
 • Preporuka 14. Povećati iznos ograničenja zaduživanja JLP(R)S i postrožiti kontrolu i nadzor nad zaduživanjem.
 • Preporuka 15. Unaprijediti (administrativno rasteretiti) postupak zaduživanja JLP(R)S.
 • Preporuka 16. Ujednačiti pravila i uvjete zaduživanja.
 • Preporuka 17. Promovirati tržišne oblike zaduživanja.
 • Preporuka 18. Poticati upotrebu alternativnih modela financiranja.
 • Preporuka 19. Izraditi i objaviti kreditni rejting JLP(R)S.
 • Preporuka 20. Prodati udjele u poduzećima koja se izravno ne bave komunalnim djelatnostima.
 • Preporuka 21. Kompletirati popis imovine svih JLP(R)S.
 • Preporuka 22. Utvrditi koristi li se imovina dobivena od države za utvrđene namjene te onaj dio koji se ne koristi na taj način prenamijeniti ili vratiti središnjoj državi.
 • Preporuka 23. Provoditi aktivnosti u svrhu davanja u zakup neiskorištene imovine ili korištenja te imovine u vlastite svrhe umjesto zakupa imovine u tuđem vlasništvu, a ostatak neupotrjebljene imovine privatizirati (prodati).
 • Preporuka 24. Uvesti obvezu izrade proračuna opće države po lokacijskoj klasifikaciji.
 • Preporuka 25. Poticati JLP(R)S na ustrojavanje riznica u svrhu poboljšanja financijskog upravljanja.
 • Preporuka 26. Uspostaviti sustav upravljanja razvojem na županijskoj razini – eKatalog investicijskih projekata i kapitalnih ulaganja na županijskoj razini.
 • Preporuka 27. Povećati transparentnost JLP(R)S.
 • Preporuka 28. Poticati razvoj civilnog društva.
 • Preporuka 29. Jačati kvalitetu upravljanja na lokalnoj razini.
 • Preporuka 30. Povezati strateške prioritete definirane u okviru NRS 2030 s prioritetima korištenja fondova Europske unije u novoj financijskoj perspektivi EU 2021. – 2027.  godine s naglaskom na teritorijalni razvoj.
 • Preporuka 31. Jačati područnu (regionalnu) konkurentnost.
 • Preporuka 32. Obaviti teritorijalno brendiranje i promovirati proizvode hrvatskih regija.
 • Preporuka 33. Jačati ulogu regionalnih koordinatora u kreiranju i provedbi politike regionalnog razvoja.
 • Preporuka 34. Ukloniti indeks razvijenosti iz bodovanja projektnih prijedloga za financiranje iz sredstava Europske unije.

Zaključno, Predsjednica je istaknula kako je konačna svrha predstavljenih Preporuka jačanje razvojnih potencijala, društvena kohezija, veća kompaktnost upravljanja razvojem i ukupno snaženje društva i države za suočavanje s izazovima i ugrozama.

Foto: Ured Predsjednice

Zahvalivši svima koji su sudjelovali u izradi Preporuka, predsjednica Grabar-Kitarović izrazila je uvjerenje kako će predstavljene Preporuke naići na plodno tlo i kako će barem dio njih vrlo brzo biti usvojen s ciljem jačanja naših županija, gradova i općina u funkciji naseljenosti cjelokupnog državnog prostora te povećanja sigurnosti i životnog standarda stanovništva u svim hrvatskim krajevima.

Ured Predsjednice