Biznis i ekonomija

Izdavanje obveznica jedinca lokalne samouprave jedna od tema Radne skupine za decentralizaciju

U Uredu Predsjednice 23. svibnja je održana sjednica Radne skupine Predsjednice Republike Hrvatske za izradu smjernica za daljnju fiskalnu decentralizaciju i regionalni razvoj Republike Hrvatske na temu “Poslovanje jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave”.

Radna skupina raspravljala je o modelima daljnje fiskalne decentralizacije, autonomiji u prikupljanju i raspolaganju prihodima te problemima u naplati prihoda lokalnih jedinica. Osim toga, raspravljalo se o fiskalnim pravilima u kontekstu zaduživanja jedinica lokalne samouprave te mogućnostima i ograničenjima zaduživanja na tržištu (izdavanjem obveznica).

Članovi Radne skupine postigli su visoku razinu konsenzusa o potrebi aktivnog upravljanja imovinom lokalnih jedinica te poboljšanja evidencija, ali i osiguravanja namjenskog korištenja imovine dodijeljene od središnje države. Zaključno, dogovoren je plan i dani su rokovi za izradu materijala za sljedeću sjednicu Radne skupine, koja će biti održana na temu “Financijska i funkcionalna decentralizacija”, navodi se u priopćenju predsjedničina Ureda.