Biznis i ekonomijaPreporučeno

3,5% manje zaposlenih i 5.6% manja industrijska proizvodnja na godišnjoj razini: lipanj

Ukupna sezonski i kalendarski prilagođena industrijska proizvodnja u Hrvatskoj u lipnju 2019. u usporedbi sa svibnjem 2019. bilježi pad za 2,2%, dok je u usporedbi s lipnjem 2018. manja za 5,6%, otkriva izvješće DZS-a.

>>>detalji i metodologija (.pdf)

DZS

Indeks obujma industrijske proizvodnje prema agregatima  GIG-a 2009.

Mjesečna usporedba

U lipnju 2019. u odnosu na svibanj 2019. Kapitalni proizvodi manji su za 5,5%, Netrajni proizvodi za široku potrošnju za 4,5% i Intermedijarni proizvodi za 4,2%, a Energija je veća za 2,4% i Trajni proizvodi za široku potrošnju za 2,1%.

Godišnja usporedba

U lipnju 2019. u odnosu na lipanj 2018. Kapitalni proizvodi manji su za 19,1%, Netrajni proizvodi za široku potrošnju za 3,8%, Intermedijarni proizvodi za 3,7% i Energija za 1,8%, a Trajni proizvodi za široku potrošnju veći su za 7,8%.

DZS

Indeks obujma industrijske proizvodnje prema područjima  NKD-a 2007. – prilagođeni indeksi

Mjesečna usporedba

Prema područjima NKD-a 2007., sezonski i kalendarski prilagođena industrijska proizvodnja u lipnju 2019. u usporedbi sa svibnjem 2019. bilježi pad u Opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji za 8,5%, u Rudarstvu i vađenju za 3,4% te u Prerađivačkoj industriji za 2,3%.

Godišnja usporedba

U lipnju 2019. u usporedbi s lipnjem 2018. industrijska proizvodnja, kalendarski prilagođena, bilježi pad u Rudarstvu i vađenju za 10,8% te u Prerađivačkoj industriji za 6,8%, a u Opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji bilježi rast za 1,9%.

Indeks zaliha gotovih industrijskih proizvoda pri proizvođačima –  izvorni indeksi

DZS

Ukupne zalihe gotovih industrijskih proizvoda u Republici Hrvatskoj na kraju lipnja 2019. u usporedbi sa zalihama na kraju svibnja 2019. manje su za 2,3%, a u usporedbi sa zalihama na kraju lipnja 2018. veće su za 1,5%.

Indeks zaposlenih osoba u industriji

Ukupan broj zaposlenih osoba u industriji u lipnju 2019. manji je za 0,2% u usporedbi sa svibnjem 2019., a u usporedbi s lipnjem 2018. manji je za 3,5%.

DZS

Indeks proizvodnosti rada u industriji

Ukupna proizvodnost rada u industriji od siječnja do lipnja 2019. u usporedbi s istim razdobljem 2018. veća je za 3,3%, piše DZS.