Biznis i ekonomijaPreporučeno

AZTN kaznio Plodine s milijun kuna zbog nepoštene trgovačke prakse

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN) na službenim stranicama javlja da je s milijun kuna (1.008.000,00) kaznila tvrtku Plodine zbog teškog kršenja Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom (ZNTP).

Agencija je kroz postupak pokrenut po službenoj dužnosti 29. lipnja 2018. “slučajnim odabirom” analizirala kupoprodaje ugovore i utvrdila “da su Plodine iskoristile svoju značajnu pregovaračku snagu, nametanjem nepoštenih trgovačkih praksi svom dobavljaču svježeg mesa EKRO BV iz Nizozemske.”

“AZTN smatra da će se izrečenom upravno-kaznenom mjerom ostvariti cilj njezina izricanja u smislu odvraćanje ne samo Plodina kao prekršitelja, već i drugih trgovaca, otkupljivača i prerađivača od budućih povreda odredbi ZNTP-a.”

“U prvom redu, Plodine su u razdoblju od 4. siječnja 2018. do 12. ožujka 2018. s navedenim dobavljačem poslovale bez pisanog ugovora. Poslovale su na temelju ponude i prihvata ponude koji, međutim, nisu sadržavali sve bitne elemente pisanog ugovora propisane odredbama ZNTP-a.

>>>Jačanje ovlasti regulatora glavna tema 22. Dana tržišnog natjecanja

Naime, bitni elementi pisanog ugovora u smislu ZNTP-a su: cijena proizvoda i/ili način određivanja, odnosno izračuna cijene, kvaliteta i vrsta poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda koji se isporučuje trgovcu, uvjeti i rokovi plaćanja pri čemu rok plaćanja ne može biti dulji 30 dana od dana primitka svježeg proizvoda, odnosno 60 dana za ostale proizvode, uvjeti i rokovi isporuke, mjesto isporuke te trajanje ugovora.

Poslovanje između dobavljača i trgovaca uređeno nakon 7. prosinca 2017. kada je ZNTP stupio na snagu, moralo je biti sadržajno usklađeno s njegovim odredbama. To konkretno znači da se njihovo poslovanje uređeno nakon 7. prosinca 2017., moglo odvijati i u obliku ponude i prihvata ponude, ali samo ako su i ponuda i prihvat ponude bili u pisanom obliku i sadržavali sve naprijed navedene bitne sastojke ugovora, što ponude i prihvati ponuda između Plodina i njegovog dobavljača EKRO BV u razdoblju od 4. siječnja 2018. do 12. ožujka 2018. nisu sadržavali.

>>>AZTN pokrenuo upravni postupak protiv dubrovačkog trgovačkog lanca PEMO

Nadalje, Plodine su u svim Kupoprodajnim ugovorima sklopljenim s dobavljačem svježeg mesa EKRO BV u razdoblju od 12. ožujka 2018. do 10. srpnja 2018., ugovarale rokove plaćanja od 60 dana, iako je bila riječ o svježem proizvodu za koji je ZNTP-om izričito propisano da rok plaćanja ne može biti dulji od 30 dana od dana primitka svježeg proizvoda. Štoviše, ne samo da su Kupoprodajnim ugovorima bili ugovoreni rokovi plaćanja duži od 30 dana, nego je utvrđeno da su Plodine u tom razdoblju plaćanje prema dobavljaču EKRO BV faktično izvršavale u rokovima dužim od 30 dana što je također povreda ZNTP-a.

>>>AZTN istražuje korištenje ‘značajne pregovaračke snage’ otkupljivača mandarina Marinada iz Slatine

Kako je riječ o teškim povredama ZNTP-a, za takve se povrede može izreći upravno-kaznena mjera do najviše 3.500.000,00 kuna,” piše u objavi AZTN-a.

Pratite nas na Google vijestima