Biznis i ekonomijaPreporučeno

Jačanje ovlasti regulatora glavna tema 22. Dana tržišnog natjecanja

22. Dan tržišnog natjecanja, pod nazivom “Politika tržišnog natjecanja i ocjena koncentracija poduzetnika u kontekstu javnog interesa”, održan je organizaciji Predstavništva Europske komisije u RH i Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja.

Ovogodišnja konferencija se bavila aktualnim pitanjima politike tržišnog natjecanja i ocjena koncentracija poduzetnika u kontekstu javnog interesa, kao i nedavno donesenom ECN+ direktivom o jačanju neovisnosti i ovlasti nacionalnih tijela za tržišno natjecanje.

Uzvanicima se na početku konferencije obratio Mladen Cerovac, predsjednik Vijeća AZTN-a, koji je pozdravio sve prisutne, Nataša Mikuš Žigman, državna tajnica u Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta i Branko Baričević, Voditelj Predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj.

Konferencija se odvijala u dva panela pod nazivima: “ECN+ direktiva i prijenos u nacionalno zakonodavstvo” i “Ocjena koncentracija poduzetnika u kontekstu javnog interesa”.

U proteklih deset godina od 2009. do 2019. godine, Europska komisija ocijenila je dopuštenim više od 3 000 spajanja, a zabranila je svega devet.

EU direktiva za jačanje ovlasti regulatora

Prva, vrlo značajna tema ove Konferencije je usvajanje EU Direktive, kojom se osigurava ovlašćivanje tijela za zaštitu tržišnog natjecanja da učinkovitije provode pravo tržišnog natjecanja EU, a to je Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća EU o ovlašćivanju tijela država članica nadležnih za tržišno natjecanje za učinkovitije provođenje pravila i osiguravanje pravilnog funkcioniranja unutarnjeg tržišta.

>>>AZTN kaznio Plodine s milijun kuna zbog nepoštene trgovačke prakse

Direktivom se nastoji osigurati dovoljno ovlasti i alata za učinkovitu provedbu postupaka u pravu tržišnog natjecanja, koje između ostaloga obuhvaćaju ovlast za pretragu poslovnih i ostalih prostora, zahtjeve za dostavom informacija, obvezne razgovore, izricanje privremenih mjera te mjere za preuzimanje obveza od strane poduzetnika. Navedeno uključuje i ovlast za izricanje novčanih kazni poduzetnicima i udruženjima poduzetnika. Direktiva je stupila na snagu u veljači 2019., a države članice imaju dvije godine za prenošenje direktive u nacionalno zakonodavstvo.

Ocjena koncentracije poduzetnika

Druga tema današnje konferencije se odnosila na ocjenu koncentracija poduzetnika i jedna je od tri glavna područja zaštite tržišnog natjecanja u nadležnosti AZTN-a. Svrha ocjene koncentracije poduzetnika je osigurati da proces preuzimanja, spajanja ili pripajanja poduzetnika ne izazove trajnu štetu za tržišno natjecanje, stoga se primjenjuju propisi koji uređuju koncentracije, koje mogu bitno ograničavati tržišno natjecanje na mjerodavnom tržištu, zajedničkom tržištu ili njegovom značajnom dijelu, u slučaju koncentracija sa EU dimenzijom.

U proteklih deset godina od 2009. do 2019. godine, Europska komisija ocijenila je dopuštenim više od 3 000 spajanja, a zabranila je svega devet.

I ovogodišnjoj konferenciji je prisustvovao veliki broj domaćih i međunarodnih stručnjaka iz područja zaštite tržišnog natjecanja, koji su iskoristili ovu prigodu za razmjenu iskustava i primjera iz dugogodišnje prakse.

AZTN