Politika

Ivan Paladina preuzeo još jednu od mnogobrojnih dužnosti Darka Horvata | Vlada RH

Na zatvorenome dijelu današnje, 113. sjednice, članovi Vlade usmeno su izviješteni o stanju iskorištenosti sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj.

Usvojeni su pregledi zakonskih i predzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2022. godinu. Radi se o redovitom izvještavanju o učinjenom u procesu preuzimanja pravne stečevine Europske unije. Cjelovit materijal ove točke možete pronaći na poveznicama:

Zakonski prijedlozi: https://bit.ly/3KMJ4Iw

Podzakonski prijedlozi: https://bit.ly/3vb7Nzu

Imenovanja i razrješenja

Što se tiče kadrovskih pitanja, državnoj službenici mr.sc. Jasni Divić dano je ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za željezničku infrastrukturu i promet u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, do imenovanja ravnatelja uprave temeljem provedenog postupka po natječaju, a najduže na razdoblje od šest mjeseci.

Državnoj službenici Dijani Matić dano je ovlaštenje za obavljanje poslova glavnog tajnika Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade, s danom 25. travnja 2022. godine, do imenovanja glavnog tajnika temeljem provedenog postupka po natječaju, a najduže na razdoblje od 6 mjeseci, jer joj ovlast ističe 24. travnja 2022.

Na osobni zahtjev razriješen je dosadašnji član Upravnog vijeća Lučke uprave Šibenik Paško Dželalija, a novim je članom imenovan Zvonimir Štrkalj.

Donesen je Zaključak kojim se predlaže Skupštini društva Agencija Alan d.o.o. imenovanje Ivice Nekića za predsjednika Uprave toga društva i Milana Kneževića za člana Uprave, do imenovanja Uprave putem javnog natječaja, na razdoblje od najduže šest mjeseci.

Darko Horvat je razriješen, a Ivan Paladina imenovan članom Povjerenstva za dodjelu beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su pogođene posljedicama razornih potresa na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije, Krapinsko-zagorske županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije za sanaciju šteta od potresa.

>>>Ivan Paladina preuzeo deset dužnosti Darka Horvata | zatvorena sjednica Vlade

Mirna Veža imenovana je povjerenicom Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti gradonačelnika Grada Splita, jer su izabrani gradonačelnik Grada Splita i njegovi zamjenici podnijeli ostavke.

>>>Jedina sudionica javnog natječaja Sanda Šimić Petrinjak dobila novi mandat glavne tajnice MUP-a

Donesen je Zaključak kojim se predlaže Skupštini društva Agencija za komercijalnu djelatnost d.o.o. izbor Sande Šimić Petrinjak, Ante Grudelja, Zdravka Janića i Miljenka Radnića za članove Nadzornog odbora toga društva, do provedbe postupka izbora članova Nadzornog odbora, na razdoblje od najduže šest mjeseci.

Pratite nas na Google vijestima