Biznis i ekonomija

‘Nepoštene’ banke izgubile spor oko švicaraca: presuda Vrhovnog suda, reakcija HUB-a  

Vrhovni sud je 17. rujna presudio da su banke povrijedile kolektivne interese i prava korisnika kredita ugovorenih u švicarskim francima

“Vrhovni sud donio je presudu poslovni broj: Rev 2221/2018-11 kojom je odbio revizije tuženika u predmetu tužitelja Potrošača – Hrvatskog saveza udruga za zaštitu potrošača, protiv osam domaćih banaka radi zaštite kolektivnih interesa i prava potrošača,” navodi se u obavijesti na mrežnim stranicama suda.

>>>‘Lex franak’ predviđa povrat svih preplaćenih kredita, HUB poziva na ‘poštivanje vladavine prava’

U presudi (.pdf) je naveden pravni zaključak da su banke “povrijedile kolektivne interese i prava potrošača korisnika kredita, sklapanjem ugovora o kreditu koristeći u njima nepoštene i ništetne ugovorne odredbe – ugovaranjem valute uz koju je vezana glavnica švicarski franak (valutna klauzula) a da se o tome nije pojedinačno pregovaralo.”

“Fizičke i pravne osobe mogu se u posebnim parnicama pozivati na prihvaćene zahtjeve tužitelja u ovom postupku, a sudovi u tim, pojedinačnim postupcima vezani su za ta utvrđenja,” navodi se u priopćenju Vrhovnog suda.

Komentar Hrvatske udruge banaka

Hrvatska udruga banaka je na presudu Vrhovnog suda reagirala komentarom sljedećeg sadržaja:  

“Banke će razmotriti poduzimanje daljnjih pravnih koraka koji im stoje na raspolaganju u Hrvatskoj i na europskoj razini. VSRH ovime nije u bitnome dao nikakva nova prava korisnicima kredita, niti je odredio svoj stav u pogledu individualnih parnica. Činjenica jest da su u određenom dijelu korisnici kredita pokrenuli svoje individualne sporove do 13. lipnja ove godine i da se povodom toga pojavljuju različite pravne situacije ovisno o pojedinačnim statusima svakog korisnika kredita.

VSRH se u ovoj odluci dodatno osvrnuo jedino na pitanje Zakona o potrošačkom kreditiranju tj. pravu na konverziju.

>>>Izjava HUB-a povodom konferencije za medije udruge Franak i stranke SNAGA

U vezi toga VSRH nije ulazio u individualna prava ovom odlukom već samo načelno u pitanje da je kolektivni spor kao takav dopušten i nakon tog Zakona. Ako gledamo u cjelini rezultat kolektivnog spora moglo bi se zaključiti da je s jedne strane jasno što se postiglo tzv. Zakonom o konverziji u smjeru da je time omogućeno pravo na zamjenu valute. Sva druga pitanja ostala su otvorena u sferi individualnog prava i sudovi će morati ovisno o individualnim uvjetima i pravilima sudske procedure pojedinačno odlučivati. To samo po sebi govori da rezultati neće biti jednoznačni,” navodi se u izjavi HUB-a.