Biznis i ekonomija

Oršuliću i Luliću novih ‘najdužih šest mjeseci’ u HEP-u | Vlada RH

Vlada je sa zatvorenoga dijela svoje današnje, 5. sjednice Hrvatskom saboru uputila mišljenje na Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja strateškim robnim zalihama Republike Hrvatske u 2019. i 2020. godini. Točka je označena stupnjem tajnosti “vrlo tajno” te je nismo u mogućnosti objaviti.

Članovi Vlade usmeno su izviješteni o stanju iskorištenosti sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj.

Usvojeni su pregledi zakonskih i podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2024. godinu. Radi se o redovitom izvještavanju o učinjenom u procesu preuzimanja pravne stečevine Europske unije. Cjelovit materijal ove točke možete pronaći na poveznicama:

Zakonski prijedlozi

Podzakonski prijedlozi

Što se tiče kadrovskih pitanja, razriješeni su dosadašnji predsjednik i članovi Upravnog vijeća Centra za restrukturiranje i prodaju dr.sc. Marko Primorac, Branko Bačić, Damir Habijan, dr.sc. Nikolina Brnjac, Oleg Butković, mr.sc. Marija Vučković, dr.sc. Ivan Malenica, Sonja Žerjav, Mladen Novosel i Mirko Habijanec.

Novim predsjednikom Upravnog vijeća, koji je po položaju ministar nadležan za poslove financija, imenovan je dr.sc. Marko Primorac, a članovima koji su po položaju ministri nadležni za državnu imovinu, za gospodarstvo, za turizam, za more, promet i infrastrukturu, za poljoprivredu, za energetiku, za pravosuđe te predstavnik Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske, predstavnik reprezentativnih udruga sindikata više razine i predstavnik reprezentativnih udruga poslodavaca više razine imenovani su Branko Bačić, Oleg Butković, Josip Dabro, Ante Šušnjar, Tonči Glavina, Damir Habijan, Sonja Žerjav, Mladen Novosel i Irena Weber.

Donesen je Zaključak kojim se određuje novi član Glavne skupštine društva Hrvatska elektroprivreda d.d. koji predstavlja Republiku Hrvatsku. Tako je umjesto Damira Habijana za novog člana određen Ante Šušnjar.

Donesen je Zaključak kojim se predlaže Nadzornom odboru društva Hrvatska elektroprivreda d.d. imenovanje Vice Oršulića* za predsjednika Uprave toga društva, do imenovanja predsjednika Uprave putem javnog natječaja, na razdoblje od najduže šest mjeseci.

Donesen je Zaključak kojim se predlaže Glavnoj skupštini društva Hrvatska elektroprivreda d.d. izbor Antona Kovačeva, mr.sc. Jelene Zrinski Berger, dr.sc. Mladena Zeljka te dr.sc. Lukše Lulića* za članove Nadzornog odbora toga društva, do provedbe postupka izbora članova Nadzornog odbora, a najduže na vrijeme od šest mjeseci.

Donesen je Zaključak kojim se određuje novi član Glavne skupštine INA – Industrija nafte d.d., koji predstavlja Republiku Hrvatsku. Tako je umjesto Damira Habijana za novog člana određen Ante Šušnjar.

Donesen je Zaključak kojim se predlaže Glavnoj skupštini društva INA – Industrija nafte d.d. izbor Damira Mikuljana, dr.sc. Branimira Škurle i Ive Ivančića za članove Nadzornog odbora toga društva, do provedbe postupka izbora članova Nadzornog odbora, na vrijeme od najduže šest mjeseci. Istovremeno se Nadzornom odboru društva predlaže izbor Damira Mikuljana za predsjednika Nadzornog odbora, na vrijeme od najduže šest mjeseci.

Zbog isteka mandata s danom 7. lipnja 2024. razriješen je dio članova Upravnog odbora Zaklade “Kultura nova” Branko Mihanović, Dorotea Milas, Joško Ševo i Ksenija Zec. Novim članovima odbora u novom mandatnom razdoblju, s danom 8. lipnja 2024., temeljem provedenog postupka po objavljenom javnom pozivu imenovani su Valentina Radoš, Ivan Batoš, Romana Matanovac Vučković i Maša Kolar, kao predstavnici organizacija civilnog društva u kulturi te istaknutih javnih osoba upućenih u razvoj civilnog društva u Republici Hrvatskoj.

*Vice Oršulić i Lukša Lulić mandate “na najduže šest mjeseci” u HEP-u uživaju od 2020. godine.Povezane vijesti

Comment here