Politika

Razriješen uhićeni Petric, opozvana odluka o imenovanju Ćorića u Skupštinu Plinacroa | Vlada RH

Na zatvorenome dijelu današnje, 85. sjednice Vlade, utvrđena su stajališta Republike Hrvatske za sastanke Vijeća ministara: Vijeće za opće poslove u formatu ministara kohezije (GAC Cohesion), 18. studenoga 2021. te Vijeće za opće poslove (GAC), 23. studenoga 2021. S obzirom da je riječ o pregovaračkim pozicijama koja će Republika Hrvatska tek zastupati prema drugim državama članicama na sastanku Vijeća, tako se, kao i u drugim slučajevima kada je riječ o pregovaračkim pozicijama, ona prethodno ne objavljuju. Dodatno, dinamika rada i priprema tih sastanaka je takva da se dnevni redovi, raspravne točke, zaključci i drugi dokumenti potrebni za sastanke tek usuglašavaju u odgovarajućim procedurama u tjednu prije samoga sastanka. Slijedom toga, moguća je i očekivana izmjena i dopuna stajališta država članica, pa i onih koje će zastupati Hrvatska. Vlada će, sukladno Zakonu o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima, na odgovarajući način i u odgovarajućim rokovima o stajalištima Republike Hrvatske, kao i o tijeku i rezultatima rasprave na razini Europske unije, izvještavati Hrvatski sabor.

Utvrđeni su odgovori Republike Hrvatske na obrazložena mišljenja i pisma službene obavijesti Europske komisije: broj 2020/0528, u vezi s medijskim uslugama, broj 2021/0049, u vezi s elektroničkim komunikacijama, broj 2021/2131, u vezi s osiguranjem depozita, broj 2021/2111, u vezi s uhidbenim nalogom, broj 2021/2120, u vezi sa suzbijanjem terorizma i broj 2015/4023, u vezi s presudom Suda Europske unije. Uobičajeno je da se sadržaj korespondencije s Europskom komisijom u ovakvim slučajevima javno ne objavljuje.

Ocjena ustavnosti

Ustavnom sudu Republike Hrvatske Vlada se očitovala na prijedloge za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske i zakonom odluka o uvođenju posebnih sigurnosnih mjera vezano za prijem pacijenata te vezano za zaposlenike u zdravstvenoj djelatnosti i djelatnosti socijalne skrbi. Cjelovito očitovanje Vlade bit će objavljeno uz odluku Ustavnoga suda.

Vlada je usmeno izviještena o Pregledu zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2021.

Imenovanja i razrješenja

Što se tiče kadrovskih pitanja, temeljem prijedloga Upravnog vijeća Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije razriješen je ravnatelj navedene Središnje agencije Tomislav Petric.

Dr.sc. Zdravko Marić imenovan je guvernerom, a Stipe Župan zamjenikom guvernera Republike Hrvatske u Azijskoj infrastrukturnoj investicijskoj banci, sukladno Zakonu o potvrđivanju Statuta Azijske infrastrukturne investicijske banke (Narodne novine – Međunarodno ugovori, broj 7/21.).

Donesen je Zaključak kojim se stavlja izvan snage Zaključak Vlade Republike Hrvatske od 24. srpnja 2019. godine kojim je imenovan dr.sc. Tomislav Ćorić za člana Skupštine društva Plinacro d.o.o. koji predstavlja Vladu Republike Hrvatske.

Zbog isteka mandata, s danom 31. kolovoza 2022. godine razriješena je intendantica Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu Dubravka Vrgoč, a novom je intendanticom, s danom 1. rujna 2022. godine, temeljem provedenog postupka po raspisanom natječaju, imenovana dr.sc. Iva Hraste-Sočo.

Comments (3)

  1. […] Razriješen uhićeni Petric, opozvana odluka o imenovanju Ćorića u Skupštinu Plina… 17/11/2021 […]

  2. […] Vlada je u priopćenju sa zatvorene sjednice održane 17. studenoga navela da se očitovala o prijedlozima za ocjenu ustavnosti “posebnih sigurnosnih mjera vezano za prijem pacijenata te vezano za zaposlenike u zdravstvenoj djelatnosti i djelatnosti socijalne skrbi.” […]

  3. […] Vlada je u priopćenju sa zatvorene sjednice održane 17. studenoga navela da se očitovala o prijedlozima za ocjenu ustavnosti “posebnih sigurnosnih mjera vezano za prijem pacijenata te vezano za zaposlenike u zdravstvenoj djelatnosti i djelatnosti socijalne skrbi.” […]

Comments are closed.