Biznis i ekonomijaPreporučeno

Reakcija HUB-a na ‘dokidanje instituta zastare’: švicarci

Ilustracija

HUB je u petak reagirao na novo pravno shvaćanje Građanskog odjela Vrhovnog suda Republike Hrvatske o rokovima zastare kod zahtjeva za odštetu. Sud je 31. siječnja u obavijesti naveo da “zastara počinje teći od trenutka pravomoćnosti odluke kojom je utvrđena ništetnost ugovora, a ne od trenutka ispunjenja obveze ništetnog ugovora.”

>>>‘Nepoštene’ banke izgubile spor oko švicaraca: presuda Vrhovnog suda, reakcija HUB-a

“To je vrlo važna odluka Vrhovnog suda koja konkretno znači da će svi ljudi koji su zakasnili tužiti, zbog određenih razloga – bilo za slučaj kredita vezanih uz švicarski franak za kamate ili za bilo koji drugi slučaj – moći zatražiti isplatu na temelju ništetnih odredbi ugovora ili ništetnih ugovora u cijelosti, ubuduće  moći tužiti i dobiti svoj novac,” napisao je u komentaru odluke saborski zastupnik stranke Snaga, Goran Aleksić.

HUB je na shvaćanje reagirao sljedećim gledištem:

“U ime dijela banaka, HUB iznosi stajalište u vezi danas objavljenog pravnog shvaćanja VSRH-a. Smatramo da se danas objavljenim pravnim shvaćanjem VSRH-a, donesenim u cilju ujednačavanja sudske prakse, uređuje općenito postupanje u slučajevima utvrđenja ništetnosti ugovora u cijelosti i posljedica koje iz toga proizlaze.

>>>Izvješće o problematici zaduženosti građana kreditima u švicarskim francima: HNB 2015.

HUB nema saznanja o konkretnim okolnostima formiranja ovakvog pravnog shvaćanja. Međutim, kad se govori o mogućem utjecaju takvog shvaćanja na problematiku kredita u CHF, važno je reći da prema postojećoj sudskoj praksi, pa tako i onoj Vrhovnog suda, krediti u CHF nisu proglašavani ništetnima u cijelosti. Iz tog razloga u ovom trenutku nije jasno u kojoj mjeri će ovakvo shvaćanje utjecati na postupanje sudova u sporovima vezanim uz CHF kredite.

Za kraj naglašavamo kako ovaj novi stav Vrhovnog suda Republike Hrvatske nije u skladu s primjenjivim pravom EU-a te praksi Suda EU-a.

Naime, Europska komisija i Sud EU u više su navrata potvrdili kako:

  • zaštita potrošača ne smije ići do te mjere da se pod krinkom te zaštite tolerira pasivnost potrošača te

>>>Presuda Europskog suda pravde o švicarcima ‘otvorena za interpretaciju’

  • zaštita potrošača ne zahtijeva ukidanje nacionalnih pravila o pravomoćnosti i razumnim rokovima, uključujući rokove zastare.

Dokidanje instituta zastare koje se u naš pravni poredak uvodi ovim novim stavom VSRH-a u stvari vodi suprotnom – po cijenu narušavanja pravne sigurnosti, potrošačima omogućuje da i nakon dugogodišnje pasivnosti ipak ostvare pravo na restituciju ukoliko se restitucija bazira na ništetnom ugovoru.“