Europa skicira obnovu Ukrajine

Europska investicijska banka, ogranak za ulaganja EU-a, predlaže osnivanje instrumenta financiranja, koji se prethodno koristio u pandemiji covida-19

VIŠE