PolitikaPreporučeno

Životopis Tene Šimonović Einwalter

Hrvatski sabor je 19. ožujka tajnim glasanjem odabrao pravnicu Tenu Šimonović Einwalter za novu pučku pravobraniteljicu Republike Hrvatske. Njezin je izbor podržalo 115 zastupnika, dok je druga kandidatkinja, pravnica Sandra Hančić, dobila jedan glas.

Curriculum vitae

Tena Šimonović Einwalter rođena je 2. prosinca 1980. godine u Zagrebu gdje je 2003. godine diplomirala s velikim, magna cum laude, pohvalama.

Državni je ispit u Hrvatskoj položila 2005., iste je godine zaslužila i diplomu Međunarodnog instituta za ljudska prava u Strasbourgu.

Dvije godine kasnije je završila poslijediplomski studij europskog i komparativnog prava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Oxfordu s fokusom na Usporedna ljudska prava, pravo Europske unije, Europsku uniju kao aktera međunarodnog prava te europsku pravnu stečevinu povezanu sa zapošljavanjem i jednakošću.

Hrvatski je pravosudni ispit položila u 2009. godini.

U 2013. je na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu zaključila i poslijediplomski znanstveni studij “Međunarodni odnosi” uz obranu teze “Zabrana rasne i etničke diskriminacije u Europskoj uniji”. Iste je godine s 15. srpnjem, a nakon potvrde Sabora, stupila na dužnost zamjenice pučke pravobraniteljice.

Stručnjakinja za borbu protiv diskriminacije, neumoljiva pobornica jednakosti

Do izbora na dužnost zamjenice radila je kao savjetnica pučkog pravobranitelja za pravne poslove te koordinatorica za područje suzbijanja diskriminacije u Uredu pučkog pravobranitelja. Prije toga radila je u Ministarstvu vanjskih poslova i europskih integracija te u Ministarstvu za europske integracije. CV bilježi i pripravništvo u 2002. godini odrađeno u Sjedištu Ujedinjenih naroda u odjelima za ekonomska i socijalna pitanja i unapređenje žena.

Kao stručnjakinja za borbu protiv diskriminacije imenovana je za predstavnicu Republike Hrvatske u jedinstvenom tijelu Europske komisije specijaliziranom za suzbijanje rasizma i nesnošljivosti (ECRI), a u dva mandata bila je članica Izvršnog odbora Europske mreže tijela za suzbijanje diskriminacije i promicanje jednakosti (2011.-2013./2013.-2015.).

Njezin životopis (.pdf), od nas dohvaćen na Equinetu, otkriva seriju od 14 stručnih i znanstvenih radova s fokusom na jednakost, ljudska prava, prava nacionalnih manjina, suzbijanje različitih vrsta diskriminacije, uključujući tržište rada.., a u kontekstu pravne stečevine i prakse Republike Hrvatske, Vijeća Europe i Europske unije.

Savjest/Equinet