Biznis i ekonomijaPreporučeno

44 tisuće prijavljenih na burzi rada ne zadovoljava međunarodne kriterije nezaposlenosti: DZS

DZS je danas objavio rezultate ankete o radnoj snazi i ekonomskoj aktivnosti stanovništva u Republici Hrvatskoj u tromjesečnoj i godišnjoj dinamici. Podaci u priopćenju koje prenosimo su od 2014. do 2018., a riječ je prosjecima četiriju tromjesečnih rezultata.

Budući da je metodologija Ankete usklađena s onom koju propisuje Eurostat, rezultati za Republiku Hrvatsku redovito se objavljuju na internetskim stranicama i u Eurostatovim publikacijama te omogućuju usporedbu sa svim zemljama članicama Europske unije.

Kontinuirana primjena metodološkog koncepta, kako su ga propisali Eurostat i Međunarodna organizacija rada, osigurala je da rezultati Ankete o radnoj snazi na godišnjoj razini jasno upućuju na trendove na tržištu rada Republike Hrvatske.

Usporedba podataka o nezaposlenima dobivenih Anketom prema podacima HZZ-a i drugih statističkih praćenja temeljenih na administrativnim izvorima pokazuje da je prosječna stopa nezaposlenosti u 2018. prema podacima administrativnih evidencija veća (9,7%) od stope anketne nezaposlenosti (8,4%). U tom razdoblju prosječan broj nezaposlenih prema Anketi manji je za 1 000 osoba od podataka HZZ-a.

Od aktivnog traženja zaposlenja odustalo 27,8 posto ispitanih

Budući da su se anketirane osobe izjašnjavale o prijavljenosti službi za zapošljavanje, usporedba podataka pokazuje da je od ukupno 152 000 nezaposlenih prema Anketi njih 109 000 ili 71,8% prijavljeno službi za zapošljavanje.

>>>Detaljnije u izvješću DZS-a (.pdf)

Nadalje, 27,8% anketno nezaposlenih nije bilo zainteresirano za prijavu službi za zapošljavanje, a preostalih 0,4% nije odgovorilo na pitanje o prijavljenosti službi za zapošljavanje. Istodobno, 44 000 ili 28,7% od ukupno 154 000 registriranih u HZZ-u ne zadovoljava međunarodne kriterije nezaposlenosti, piše DZS.