Biznis i ekonomijaPreporučeno

Komisija potvrdila pozitivnu preliminarnu ocjenu zahtjeva RH za isplatu 700 milijuna eura

Europska komisija jučer je potvrdila pozitivnu preliminarnu ocjenu zahtjeva Hrvatske da joj se isplati 700 milijuna eura bespovratnih sredstava u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost, najvažnijeg elementa u okviru instrumenta NextGenerationEU.

>>>MRRFEU dodijelio 45 ugovora vrijednih 21.24 milijuna eura | financiranje priprema

Hrvatska je 24. srpnja 2023. Komisiji podnijela zahtjev za plaćanje na temelju ostvarenja 32 ključne etape i 13 ciljnih vrijednosti odabranih za treći zahtjev za plaćanje u Provedbenoj odluci Vijeća. To uključuje reforme koje se odnose na zdravstvo, znanost i visoko obrazovanje, istraživanje i inovacije, tržište rada, gospodarenje otpadom i obnovljive izvore energije, kao i ulaganja u energetsku obnovu zgrada, zelenu i digitalnu tranziciju turizma te smanjenje administrativnog opterećenja za poduzeća.

Hrvatska tijela uz zahtjev su dostavila detaljne i sveobuhvatne dokaze da je Hrvatska ostvarila 32 ključne etape i 13 ciljnih vrijednosti. Komisija je nakon temeljite ocjene tih informacija dala pozitivnu preliminarnu ocjenu hrvatskog zahtjeva.

>>>Hrvatska zatražila izmjenu plana za oporavak i otpornost, dodatne zajmove | REPowerEU

Plan za oporavak i otpornost Hrvatske podupire se bespovratnim sredstvima u iznosu od 5,5 milijardi eura. Hrvatska je 31. kolovoza 2023. Podnijela zahtjev za izmjenu svojeg plana i dodavanje poglavlja o planu REPowerEU. Komisija trenutačno ocjenjuje revidirani plan Hrvatske. Hrvatska je dosad primila 2,2 milijarde eura potpore u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost. To uključuje 818 milijuna eura pretfinanciranja isplaćenog u rujnu 2021., nakon čega su uslijedila dva plaćanja u vrijednosti od po 700 milijuna eura koja su izvršena u lipnju i prosincu 2022. Plaćanja iz Mehanizma za oporavak i otpornost ovise o uspješnosti i o tome provodi li država članica ulaganja i reforme iz plana za oporavak i otpornost.

Daljnji koraci

Svoju pozitivnu preliminarnu ocjenu da je Hrvatska ostvarila ključne etape i ciljne vrijednosti potrebne za tu isplatu Komisija je poslala Gospodarskom i financijskom odboru i zatražila njegovo mišljenje. Nakon što se Odbor očituje, Komisija će donijeti konačnu odluku o isplati, u skladu s postupkom ispitivanja u okviru sustava „komitologije”. Kad Komisija donese tu odluku, Hrvatskoj se mogu isplatiti sredstva. Komisija će ocjenjivati buduće hrvatske zahtjeve za plaćanje prema ispunjavanju ključnih etapa i ciljnih vrijednosti iz provedbene odluke Vijeća, odnosno prema napretku u provedbi ulaganja i reformi. Iznosi isplaćeni državama članicama objavljuju se u tablici pokazatelja za oporavak i otpornost, iz koje je vidljiv napredak u provedbi nacionalnih planova za oporavak i otpornost.

Izjave članova kolegija

Predsjednica Ursula von der Leyen izjavila je: “Čestitam Hrvatskoj! Nakon što države članice daju zeleno svjetlo, Hrvatska će u okviru svojeg plana primiti treću isplatu u vrijednosti od 700 milijuna eura. Hrvatska je postigla dobar napredak u provedbi svojeg plana za oporavak i otpornost, primjerice novom strategijom za povećanje održivosti turizma. Također ulaže i u mjere zaštite od poplava i obnovu zgrada kako bi se smanjila potrošnja energije. Nastavit ćemo podupirati Hrvatsku pri ostvarivanju njezina plana oporavka.

Andrej Plenković i Ursula von der Leyen; Foto: Christophe Licoppe/EP

Više informacija
Treći zahtjev za plaćanje

Pitanja i odgovori: Treća isplata Hrvatskoj u okviru instrumenta NextGenerationEU

Preliminarna ocjena trećeg zahtjeva Hrvatske za plaćanje

Dnevne novosti: Komisija od Hrvatske primila treći zahtjev za plaćanje

Drugi zahtjev za plaćanje

Priopćenje za medije: Europska komisija potvrdila pozitivnu preliminarnu ocjenu drugog zahtjeva Hrvatske za plaćanje

Pitanja i odgovori o drugom zahtjevu Hrvatske za plaćanje

Dnevne novosti: Komisija izvršila drugu isplatu Hrvatskoj

Prvi zahtjev za plaćanje

Priopćenje za medije: Europska komisija potvrdila pozitivnu preliminarnu ocjenu prvog zahtjeva Hrvatske za plaćanje

Pitanja i odgovori o prvom zahtjevu Hrvatske za plaćanje

Dnevne novosti: Komisija izvršila prvu isplatu Hrvatskoj

Pretfinanciranje

Priopćenje za medije o 818 milijuna eura isplaćenih Hrvatskoj za pretfinanciranje

Plan Hrvatske za oporavak i otpornost

Pitanja i odgovori o hrvatskom planu za oporavak i otpornost

Informativni članak o hrvatskom planu za oporavak i otpornost

Provedbena odluka Vijeća

Prilog Provedbenoj odluci Vijeća

Ažurirani Plan za oporavak i otpornost

Dnevne novosti: Hrvatska podnijela zahtjev za izmjenu plana za oporavak i otpornost i dodavanje poglavlja o planu REPowerEU

Opće informacije o Mehanizmu za oporavak i otpornost

Mehanizam za oporavak i otpornost

Tablica pokazatelja za oporavak i otpornost

Uredba o Mehanizmu za oporavak i otpornost

Pitanja i odgovori o Mehanizmu za oporavak i otpornost

Izjave

Čestitam Hrvatskoj! Nakon što države članice daju zeleno svjetlo, Hrvatska će u okviru svojeg plana primiti treću isplatu u vrijednosti od 700 milijuna eura. Hrvatska je postigla dobar napredak u provedbi svojeg plana za oporavak i otpornost, primjerice novom strategijom za povećanje održivosti turizma. Također ulaže i u mjere zaštite od poplava i obnovu zgrada kako bi se smanjila potrošnja energije. Nastavit ćemo podupirati Hrvatsku pri ostvarivanju njezina plana oporavka.

Ursula von der Leyen, President of the European Commission – 26/10/2023

Valdis Dombrovskis, povjerenik Europske komisije za trgovinu; Foto: Philippe Buissin/EP

Čestitam Hrvatskoj na ostvarenju sljedećeg skupa ključnih etapa i ciljnih vrijednosti utvrđenih u njezinu planu za oporavak i otpornost. Ovaj treći zahtjev za isplatu pokazuje da Hrvatska napreduje u ostvarivanju svojeg programa reformi i ulaganja.Hrvatska poboljšava svoje sustave gospodarenja vodama i otpadom, povećava upotrebu energije iz obnovljivih izvora i razvija održivi turizam. Poduzima korake za digitalizaciju javne uprave i pravosudnog sustava te za smanjenje administrativnih troškova i regulatornih prepreka za poduzeća. Nakon što države članice preispitaju i odobre ocjenu Komisije, Hrvatska bi trebala primiti 700 milijuna eura bespovratnih sredstava.

Izvršni potpredsjednik Komisije Valdis Dombrovskis, nadležan za gospodarstvo u interesu građana – 26/10/202

Paolo Gentiloni, europski povjerenik za gospodarstvo; Foto: Aurore Martignoni/EC

Naša pozitivna preliminarna ocjena trećeg zahtjeva Hrvatske za plaćanje još je jedan važan korak u provedbi ambicioznog plana Hrvatske za oporavak i otpornost. Utvrdili smo da je Hrvatska uspješno ostvarila 45 ključnih etapa i ciljnih vrijednosti povezanih sa zahtjevom za plaćanje. To uključuje ulaganja i reforme za povećanje upotrebe energije iz obnovljivih izvora, poboljšanje sustava visokog obrazovanja i digitalizaciju javnog sektora. Kad se svi potrebni postupci finaliziraju, moći ćemo isplatiti 700 milijuna eura. S obzirom na to da se približavamo polovici tog programa oporavka bez presedana, nastavak provedbe programa reformi i ulaganja u Hrvatskoj bit će ključan za potporu gospodarskoj preobrazbi Hrvatske.

Paolo Gentiloni, povjerenik za gospodarstvo – 26/10/2023

Pratite nas na Google vijestima