Politika

Komisija upozorila RH zbog praćenja plavoperajne tune, presumpcije nevinosti

Hrvatska je u četvrtak u rujanskom paketu povrede prava Europske unije dobila jedno obrazloženo mišljenje i jednu službenu opomenu.

Komisija, koja je zadužena pratiti kako države članice primjenjuju europske zakone, jednom mjesečno objavljuje paket o povredi prava u svim državama članicama.

>>>Komisija tužila RH zbog direktive o obnovljivoj energiji, sanacije Biljana Donjih

Hrvatska je u četvrtak dobila obrazloženo mišljenje zbog nepoštovanja pravila EU-a o osiguravanju učinkovitog sustava praćenja, kontrole i inspekcijskih pregleda hrvatskih uzgajališta plavoperajne tune. Hrvatska također nije osigurala unakrsnu provjeru svih relevantnih podataka, istražila moguće slučajeve neusklađenosti ni poduzela administrativne ili kaznene mjere protiv odgovornih za povrede prava EU-a.

Komisija je Hrvatskoj u veljači 2022. poslala službenu opomenu u kojoj su utvrđeni ozbiljni nedostaci u praćenju prebacivanja i stavljanja u kaveze plavoperajne tune.

Komisija smatra da Hrvatska nije poduzela potrebne korake za uklanjanje prethodno navedenih nedostataka i sada ima rok od dva mjeseca da odgovori na obrazloženo mišljenje i poduzme potrebne mjere za uklanjanje utvrđenih nedostataka. U protivnom Komisija može uputiti predmet Sudu Europske unije.

Presumpcija nevinosti

Slanjem službene opomene Komisija je otvorila postupak protiv Hrvatske zbog nepravilnog prenošenja pravila EU-a o presumpciji nevinosti.

Komisija smatra da Hrvatska, Belgija i Bugarska nisu pravilno prenijele Direktivu o jačanju presumpcije nevinosti i prava sudjelovanja na raspravi u kaznenom postupku. To je jedna od šest direktiva koje je EU donio kako bi uspostavio zajedničke minimalne standarde kojima će se osigurati dostatna zaštita prava osumnjičenih i optuženih osoba na pošteno suđenje u kaznenom postupku u EU-u.

>>>EK upozorio RH zbog plastike, financijskog nadzora, upućivanja vozača i priznavanja svjedodžbi

Komisija smatra da određene nacionalne mjere za prenošenje o kojima su obavijestile te tri države članice ne ispunjavaju zahtjeve Direktive, uključujući one koje se odnose na javna upućivanja na krivnju (Belgija, Bugarska i Hrvatska), suđenja u odsutnosti (Belgija i Hrvatska), primjenu mjera tjelesnog ograničavanja (Hrvatska), pravo osobe da samu sebe ne izloži kaznenom progonu (Hrvatska i Bugarska) i pravne lijekove protiv povreda prava iz Direktive (Belgija i Bugarska).

Sve tri zemlje imaju dva mjeseca da poduzmu odgovarajuće mjere za uklanjanje nedostataka koje je utvrdila Komisija. Ako ne dobije zadovoljavajući odgovor, Komisija im može uputiti obrazložena mišljenja.

>>>EK upozorio RH zbog (ne)kvalitete zraka, energetske (ne)učinkovitosti, radioaktivnog otpada i OIE

Postupak povrede prava EU-a ima tri koraka. Prvi je slanje službene opomene, a ako se stvar ne riješi tom opomenom šalje se obrazloženo mišljenje u kojem se traži da se osigura sukladnost sa zakonodavstvom Unije. Ako država članica još uvijek ne surađuje, Komisija može uputiti predmet Sudu Europske unije. Većina se slučajeva riješi prije upućivanja Sudu.

Pratite nas na Google vijestima