Biznis i ekonomijaPreporučeno

Cijena zaduživanja u eurolandu na najvišim razinama od začeća

Europska središnja banka (ECB) u četvrtak je povećala referentne kamatne stope deveti put zaredom i vrata ostavila odškrinutima za daljnje poskupljenje novca uz sve uočljiviju zabrinutost krojača monetarnih smjernica da bi gušenje povijesnih inflatornih pritisaka moglo okinuti recesiju neizvjesnih razmjera.

Upravno vijeće odlučilo je povećati tri ključne kamatne stope ECB-a za 25 baznih bodova. Kamatna stopa za glavne operacije refinanciranja iznosit će 4.25%, kamatna stopa za mogućnost posudbe na kraju dana 4.50 % a kamatna stopa na novčani depozit 3.75 %. Povećanja će stupiti na snagu 2. kolovoza 2023. godine.

>>>ECB ustrajan u poskupljivanju zaduživanja u recesijskom europodručju

Reuters bilježi da se cijena zaduživanja tako našla na najvišim razinama od 2000. godine, prije nego što su euro novčanice i kovanice ušle u cirkulaciju.

“Buduće odluke osigurat će da ključne kamatne stope ECB-a budu postavljene na dovoljno restriktivnim razinama onoliko dugo koliko je potrebno da se postigne pravovremeni povratak inflacije na srednjoročni cilj od 2%,” napisali su u pratnji odluke iz Upravnog vijeća.

Uočljivo, u izjavi je izostala formulacija da se stope na razinu koja će ugušiti inflaciju moraju “dovesti” hitro, nijansa koja je neposredno prihvaćena kao signal da daljnje stezanje nije zagarantirano.

Povuci-potegni

Reuters piše da je, unatoč nedoumicama, sve jasnije da se kraj ciklusa približava brzo, uz žučne i napete rasprave treba li posegnuti za još jednom korekcijom ili zastati i pričekati rezultate transmisije.

“Upravno vijeće nastavit će slijediti pristup ovisan o podacima za određivanje odgovarajuće razine i trajanja ograničenja,” ponovili su iz ECB.

Iako je harmonizirana inflacija trenutačno upola manja nego na vrhuncima zabilježenima lanjskog listopada, inflatorna jezgra, ili temeljna inflacija, ostaje pregrijana i možda se ovog mjeseca čak podgrijala.

>>>U lipnju generalno popuštanje cijena u eurozoni, jezgra tvrdoglava

U zrcaljenju situacije u Sjedinjenim Američkim Državama tržište rada u europodručju ostaje izrazito napeto, uz rekordno niske stope nezaposlenosti.

ECB postojano prepoznaje da “višekratne jednokratne” pomoći za ublažavanje krize životnih troškova i pregovori o povećanju plaća tupe oštricu monetarne politike i produljuju agoniju.

Znamenje

Navedeno snaži očekivanja mnogih investitora i analitičara da će ECB u rujnu ponovno okinuti i zastati tek ako jesenski podaci o plaćama pokažu olakšanje.

Podaci u realnom vremenu istovremeno bilježe neočekivano oštro propadanju uslužnog i proizvodnog sektora zbog čega pojedini dionici tržišta drže da je prije nekoliko tjedana izvjestan nastavak stezanja ipak upitan.

>>>Ministri europodručja dogovorili fiskalnu konsolidaciju, povlačenje energetskih potpora

U nastavku pročitajte priopćenje Europske središnje banke na hrvatskom jeziku koje je dostavila njezina hrvatska podružnica.


Odluke o monetarnoj politici

Nastavlja se smanjivanje inflacije, ali i dalje se očekuje da će inflacija predugo ostati pretjerano visoka. Upravno vijeće odlučno se zalaže za što skoriji povratak inflacije na njegov srednjoročni cilj od 2 %. Stoga je danas odlučilo povećati tri ključne kamatne stope ECB‑a za 25 baznih bodova.

Današnje povećanje kamatnih stopa zasniva se na procjeni Upravnog vijeća u pogledu inflacijskih izgleda, dinamici temeljne inflacije i jačini transmisije monetarne politike. Kretanja u razdoblju poslije posljednjeg sastanka potvrđuju očekivanje da će se inflacija do kraja godine nastaviti smanjivati, ali će dulje razdoblje ostati viša od ciljne razine. Premda postoje naznake smanjivanja određenih mjera inflacije, temeljna inflacija i dalje je, općenito gledajući, visoka. Nastavlja se snažan prijenos prethodnih povećanja kamatnih stopa: uvjeti financiranja ponovno su pooštreni i sve nepovoljnije utječu na potražnju, koja je važan činitelj u vraćanju inflacije na ciljnu razinu.

Budućim će odlukama Upravno vijeće određivati razine ključnih kamatnih stopa ECB‑a koje će biti dovoljno restriktivne onoliko dugo koliko to bude potrebno da se inflacija što skorije vrati na srednjoročni cilj od 2 %. Pri određivanju odgovarajuće razine i trajanja zaoštravanja Upravno vijeće nastavit će primjenjivati pristup koji se zasniva na podatcima. Naime, njegove će odluke o kamatnim stopama i dalje ovisiti o njegovoj procjeni inflacijskih izgleda na temelju novih gospodarskih i financijskih podataka te dinamici temeljne inflacije i jačini transmisije monetarne politike.

Nadalje, Upravno vijeće odlučilo je da će se minimalne pričuve remunerirati po stopi od 0 %. Tom će se odlukom očuvati djelotvornost monetarne politike jer će se zadržati trenutačni stupanj kontrole nad stajalištem monetarne politike i postići potpun prijenos odluka o kamatnim stopama na tržišta novca. Njome se istodobno pridonosi učinkovitosti monetarne politike smanjenjem ukupnog iznosa kamata na pričuve koji treba platiti radi provođenja odgovarajućeg stajališta.

Promjena remuneracije minimalnih pričuva podrobnije je objašnjena u zasebnom priopćenju za javnost koje će biti objavljeno u 15.45 SEV.

Ključne kamatne stope ECB‑a

Upravno vijeće odlučilo je povećati tri ključne kamatne stope ECB‑a za 25 baznih bodova. U skladu s tim, kamatna stopa za glavne operacije refinanciranja iznosit će 4,25 %, kamatna stopa za mogućnost posudbe na kraju dana 4,50 % a kamatna stopa na novčani depozit 3,75 %. Povećanja će stupiti na snagu 2. kolovoza 2023.

Program kupnje vrijednosnih papira i hitni program kupnje zbog pandemije

Portfelj programa kupnje vrijednosnih papira (engl. asset purchase programme, APP) smanjuje se umjerenom i predvidljivom dinamikom jer Eurosustav više ne reinvestira glavnice dospjelih vrijednosnih papira.

Kada je riječ o hitnom programu kupnje zbog pandemije (engl. pandemic emergency purchase programme, PEPP), Upravno vijeće namjerava reinvestirati glavnice dospjelih vrijednosnih papira kupljenih u sklopu tog programa barem do kraja 2024. U svakom slučaju budućim postupnim zatvaranjem portfelja PEPP‑a upravljat će se tako da se izbjegne njegov nepovoljan utjecaj na primjerenu monetarnu politiku.

Upravno vijeće i dalje će, radi smanjenja rizika za transmisijski mehanizam monetarne politike povezanih s pandemijom, fleksibilno reinvestirati dospjele iznose u portfelju PEPP‑a.

Operacije refinanciranja

Kako banke budu otplaćivale iznose pozajmljene u sklopu ciljanih operacija dugoročnijeg refinanciranja, Upravno vijeće redovito će ocjenjivati doprinos ciljanih operacija kreditiranja i otplate pozajmljenih iznosa stajalištu monetarne politike.

***

Upravno vijeće spremno je prilagoditi sve instrumente u okviru svojih ovlasti kako bi se inflacija vratila na srednjoročnu ciljnu razinu od 2 % i kako bi se očuvala neometana transmisija monetarne politike. Nadalje, Upravnom vijeću na raspolaganju je instrument zaštite transmisije, kojim može odgovoriti na neopravdanu, neurednu tržišnu dinamiku koja ozbiljno ugrožava transmisiju monetarne politike u svim državama europodručja radi djelotvornijeg ispunjavanja zadaće održavanja stabilnosti cijena.

Predsjednica ECB‑a iznijet će razloge za te odluke na današnjoj konferenciji za novinare s početkom u 14.45 SEV.

Točne formulacije koje je dogovorilo Upravno vijeće možete pronaći u tekstu na engleskom jeziku.


Grabancijaš je ‘live’ na Google vijestima

Comments (1)

  1. […] ECB je u četvrtak povećao referentne kamatne stope za financijski sustav deveti put zaredom i vrata ostavio otvorena za daljnje poskupljenje novca uz procjenu da je temeljna inflacija tvrdoglavija od očekivanja. […]

Comments are closed.