Tech

Zdravstveni programi stranaka koje prelaze izborni prag

Jačanje primarne zdravstvene zaštite, kraće liste čekanja, reorganizacija bolnica i novi model plaćanja usluga ključne su točke koje je u sklopu svojih zdravstvenih programa u utorak predstavilo svih pet stranaka za koje predizborne ankete pokazuju prolazak preko izbornog praga.

“Cilj nam je u idućem mandatu nastaviti provedbe sveobuhvatne reforme zdravstvenog sustava”, poručio je  aktualni ministar zdravstva Vili Beroš na predstavljanju  “Kakvo zdravstvo želimo u budućnosti?”, u organizaciji Zbora zdravstvenih i medicinskih novinara HND-a i Udruga poslodavaca u zdravstvu Hrvatske.

Uz Beroša, zdravstvene izborne programe svojih stranaka predstavili su Sara Medved (SDP), Ivana Kekin (Možemo!), Ivan Bekavac (Most) i Damir Biloglav (Domovinski pokret).

Aktualni ministar posebno je izdvojio fokus na jačanju učinkovitosti, dostupnosti i kvalitete zdravstvene zaštite te dodao kako u HDZ-ovu programu posebno mjesto i dalje zauzima jačanje preventive i promicanje zdravih životnih navika.

“Temelj će biti jačanje javnoga zdravstva, primarne zdravstvene zaštite, reorganizacija bolnica, nova kategorizacija bolnica i stvaranje centara izvrsnosti. Mjerit će se ishodi liječenja, a u planu je i novi model financiranja usluga”, rekao je Beroš.

Medved: zdravstvena usluga na koju se čeka godinu dana – nije dostupna

Na Beroša se nadovezala Sara Medved, istaknuvši da i u SDP-ovu programu važno mjesto zauzima dostupnost javnozdravstvene zaštite.

“Ako se na zdravstvenu uslugu čeka godinu dana, to znači da ona nije dostupna”, ustvrdila je Medved.

Obećala je da će SDP smanjiti liste čekanja jačanjem primarne zdravstvene zaštite i domova zdravlja. Njih će se stimulirati da preuzmu dio pregleda i pretraga koje se sada obavljaju isključivo u bolnicama.

SDP će voditi računa i kako se upravlja financijama u zdravstvu, najavila je Medved upozorivši da trenutno u zdravstvu “novac curi na sve strane zbog nepotrebnih pretraga i pregleda”.

I Mostov Ivan Bekavac najavio je povećanje broja timova u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, iznijevši podatak da trenutno oko 150 ordinacija obiteljske medicine nema nositelja, da pola milijuna ljudi nema izabranog obiteljskog liječnika, da 250 tisuća žena nema izabranog ginekologa, a da u primarnoj pedijatriji rade umirovljenici.

Most će se zauzeti da se poveća glavarina u općoj i obiteljskoj medicini, te će se ponuditi novi modeli ugovaranja koji garantira plaćanje po učinku u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.  Isto tako, u bolnicama će provesti plaćanje po uslugama vodeći računa o realnim troškovima te će se prenamijeniti nepotrebni odjeli u pojedinim bolnicama.

Kekin: mladi liječnici bježe iz primarne zaštite jer je obezvrijeđena

Ivana Kekin iz Možemo! također je istaknula važnost primarne zdravstvene zaštite koju, poručila je, treba financijski motivirati da radi širi opseg usluga i tako skraćuje liste čekanja.

“Mladi liječnici bježe iz primarne zdravstvene zaštite jer je obezvrijeđena”, ustvrdila je Kekin te poručila da specijalizacije treba planirati prema potrebama građana.

“Potrebna je promjena modela upravljanja u zdravstvu, sustav se mora depolitizirati i digitalizirati kako bismo znali tko kako i koliko radi”, poručila je.

DP-ov Damir Biloglav istaknuo je važnost nasljeđivanja ordinacija u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, radi privlačenja kadrova u taj sektor.

“HZZO više ne smije imati monopol koji vodi u neracionalno trošenje novca. U sustav obaveznog zdravstvenog osiguranja treba uvesti i privatne osiguravateljske kuće”, poručio je Biloglav predstavljajući izborni program DP-a.

Predložio je i da se formira fond iz kojega će se plaćati specijalizacije, a u kojemu bi sudjelovali i privatnici, jer po sadašnjem modelu dobivaju gotovog specijalista u čiju specijalizaciju nisu ništa uložili.